Kwaliteitszorg

Een plant kweken echt met oog voor het milieu en echt met oog voor de medewerker.

Daar doen we het voor.

MPS A

Wij voeren een aantoonbare, duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Hierin behalen wij met de 'A' (van MPS ABC) een hele hoge score die alleen voor de koplopers is weggelegd.

MPS GAP

Wij werken netjes voor wat betreft traceerbaarheid, milieu, veiligheid en hygiëne. MPS-GAP is de volgende stap na MPS-ABC op de weg naar verduurzaming.

MPS SQ

Wij vinden de sociale aspecten van onze bedrijfsvoering even belangrijk als de milieutechnische aspecten. Daarom certificeren wij ons ook op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid.

MPS Product Proof

Om aan te tonen dat het niet alleen klopt binnen ons bedrijf, maar ook binnen ons product, zijn we Product Proof. Dit betekent dat we bepaalde werkzame stoffen aantoonbaar niet toepassen op onze planten.

Global G.A.P.

Wij telen enkele eetbare gewassen en met GlobalG.A.P. tonen we aan dat dit onder de juiste omstandigheden gebeurt qua meststoffen, bedrijfshygiëne en gewasbeschermingsmiddelen.

Grasp

Dit is een add-on module op GlobalG.A.P. en is vergelijkbaar met MPS SQ.

Waarom Bunnik

Voor iedereen, meer dan een plant alleen. Door duurzaam kweken en TOP samenwerken. Wij geloven in groen. Wij geloven in een fijner, gezonder thuis met planten. En dan vooral planten die zijn gekweekt met oog voor zowel het milieu als de medewerker. Dat zijn Bunnik Planten. Daarom is onze missie: In ieder huis een Bunnik Plant. Helemaal af dus winkel- en vensterbank klaar. Met potten, toegevoegde waarde en een uitstekende dienstverlening.