Bunnik Plants logo

Bunnik Plants gaat verder als nul-lozer.woensdag 31 oktober 2018

Sinds 1 januari 2018 geldt de zuiveringsplicht voor de glastuinbouw. Restwater moet tot minimaal 95% worden ontdaan van alle gewasbeschermingsmiddelen alvorens het mag worden geloosd. Bij ons reikt de ambitie nog verder. Om het milieu voor de volle 100% te ontzien hebben wij ervoor gekozen om een dialoog aan te gaan met het Waterschap en DCMR Milieudienst Rijnmond. In die gesprekken hebben wij aannemelijk weten te maken dat wij geen afvalwater lozen. Met de blik op de toekomst ligt dit in lijn met onze visie om een duurzame plant op een verantwoorde manier te kweken: met een blij milieu, blije klanten en tevreden medewerkers. 

Nick van den Berg, teeltspecialist bij Bunnik Plants, is nauw betrokken geweest bij alle gesprekken met DCMR en het Waterschap. “Er is bewust gekozen om de rapportage in eigen beheer te houden om zo nog beter inzicht te krijgen in de waterstromen op de verschillende locaties bij Bunnik Plants. Op deze manier is tot achter de komma alles inzichtelijk en helder voor de eigen teeltspecialisten. Wanneer de rapportage zou worden uitbesteed aan een adviesbureau ben je er toch minder bij betrokken dan wanneer je alles zelf moet organiseren.” Door enkele aanpassingen door te voeren in de verschillende waterstromen is het resultaat dat wij als nul-lozer door het leven gaan.

Nu de status als nul-lozer een feit is zetten wij de ingeslagen weg voortvarend voort om zoveel mogelijk mensen in Europa blij maken met mooi kamerplanten die op een duurzame verantwoorde manier gekweekt zijn.

Naar overzicht